FB
Język strony: Polski Angielski Rosyjski
Jesteś na:

Kontakt

 
 

Zoo Factory S.A.
ul. Powązkowska 44 c
01-797 Warszawa
Tel: 22 350 40 11;
fax: 22 350 40 10
mail: biuro@zoo-factory.pl

 

Ewa Pogoda
Regionalny Kierownik Sprzedaży
(woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie, dolnośląskie,
opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,

śląskie, małopolskie)
Tel. +48 664 998 608
E-mail: ewa.pogoda@zoo-factory.pl

 

Dariusz Jankowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
(woj. mazowieckie, lubelskie,
warmińsko-mazurskie)
Tel. +48 728 590 154
E-mail: dariusz.jankowski@zoo-factory.pl

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana w obowiązku informacyjnym formularza kontaktowego:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zoo Factory S.A., Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, NIP: 5252562935

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@zoo-factory.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W związku z wskazanymi celami przetwarzania danych, odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora np. dostawcy usług IT.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wykonania umowy, mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych do innych administratorów.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.